Skip to main content

Eyewearstudio B.V. Privacyverklaring
Eyewearstudio B.V. gevestigd te Molenweer 16, 2291 NR te Wateringen, te bereiken via 0174-298901 en info@eyewearstudio.nl , ingeschreven onder KVK 27246418, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Privacy- en cookieverklaring
Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van zogenaamde ‘Analytic cookies’.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de privacy beginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Google lezen.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijk persoon (de betrokkene) kan worden herleid en herkend. De persoonsgegevens waar het dan om gaat en die wij dus kunnen ontvangen, opslaan, aanpassen, doorsturen en verwijderen zijn o.a.:

  • Basisinformatie zoals voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of heeft gewerkt en uw functie
  • Contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
  • Aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat, voor sollicitaties, arbeidsovereenkomsten
  • Financiële informatie zoals bankrekeningnummer
  • Technische gegevens zoals IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de opties die u bekijkt

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze klanten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden indien van toepassing:

  • Het opstellen en bijhouden van uw dossier;
  • Het registreren van aankopen van producten (garantie bewijs);
  • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
  • Het verbeteren van onze dienstverlening;
  • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar.

Beveiligingsmaatregelen
Eyewearstudio B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@eyewearstudio.nl

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt een verzoek aan ons kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@eyewearstudio.nl Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen  uw verzoek te verwerken.

Nieuwsbrief
Eyewearstudio stuurt met regelmaat nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen van de gedistribueerde merken. Indien u hier geen gebruik van wilt maken, kunt u zich afmelden via de knop in de e-mail.

Vragen over privacy
Informatie over de overige verplichtingen en/of de implementatie van de AVG binnen Eyewearstudio B.V. kunt u stellen aan info@eyewearstudio.nl